top of page

Mine rådgivelsesydelser

Systematiske kortlægninger, analyser og undersøgelser

Jeg gennemfører kvalitative og kvantitative analyser af styring, ledelse, arbejdsgange og organisering. Herunder trivsels- og brugerundersøgelser.

shutterstock_337669481.jpg

Styring, data og ledelsesinformation

Jeg giver mulighed for at bedrive vidensbaseret ledelse ved at understøtte opbygning af effektive KPI-rapporteringer og effektive processer, der sikrer at KPI’erne reelt anvendes.

shutterstock_1931264465.jpg

Forandringsledelse og modernisering

Jeg understøtter forandringsprocesser via et erfaringsbaseret og pragmatisk 360 graders blik på, hvad der skal til for at rykke en organisation.

shutterstock_1838399920 (1).jpg
Services: Services

Turn arounds

Med afsæt i mange års personlige erfaringer i offentligt og privat regi bistår jeg med at planlægge og gennemføre turn arounds og opbygning af nye organisatoriske enheder.

shutterstock_1482364103.jpg

Skriftlig formidling

Jeg bidrager med at formidle komplekst stof på en måde, der skaber overblik og gennemsigtighed – og som gør, at viden bliver til gavn for flere målgrupper. Fx har jeg skrevet mange puljeansøgninger med historisk set høj hitrate.

shutterstock_1797554053 (1).jpg
Services: Services
bottom of page