top of page

Publikationer

Ud over de artikler, du kan se på denne side, har jeg udgivet fire fagbøger for Gyldendal om Indien og Egypten og publiceret ca. 30 artikler om forhold i udviklingslande i diverse aviser og tidsskrifter.

For hård skelnen mellem udvikling og drift truer de selvstyrende teams

Klumme på kommunalsundhed.dk

Faste teams i ældreplejen koster ikke gratis

Klumme på kommunalsundhed.dk

To be AND not to be.  Hvad skal vi tage med fra Buurtzorg?

Klumme på kommunalsundhed.dk

Klip kablerne til systemet over

Klumme på kommunalsundhed.dk

Den stille revolution af dansk ældrepleje

Opinion på kommunalsundhed.dk

Hvidbog: Helhedspleje i Danmark

En samlet opskrift på en oversættelse af den hollandske plejemodel Buurtzorg

Buurtzorg anvendt i en dansk kontekst

Kronik i Kommunal Sundhed fra 2021

10 råd der sikrer værdighed

Artikel på lederweb.dk fra 2019

Ledelse af en værdighedskultur

Artikel på lederweb.dk fra 2021

Kære embedsmænd, kom væk fra skrivebordet

Kronik i Berlingske om hjemmepleje fra 2019

Værdige livtag med døden

Kronik i magasinet Danske Kommuner fra 2017

Få styr på fagsystemerne: Økonomisk Perspektiv i Danske Kommuner

Artikel på danskekommuner.dk fra 2017

Genoptræning af ældre virker

Mandagsanalyse i Politiken fra 2013

Learn More

Mod mere tillid - erfaringer fra tillidsreformen i Københavns Kommune

Artikel i Børsens Ledelseshåndbøger, Strategi & ledelse fra 2013

Learn More

Forandringsledelse på Sundheds- og Ældreområdet

Artikel i Samfundsøkonomen fra 2013

Learn More

Sådan udvikler vi fremtidens hjemmepleje

Kronik i Danske Kommuner fra 2013

Learn More

Blogs

En række blog-artikler om velfærdssamfundet og den offentlige velfærdsproduktion

bottom of page