top of page

Om mig

billede til mail.jpg

Jeg er uddannet cand. scient. pol. fra Københavns Universitet.


Jeg har gennem 20 år arbejdet med at udvikle velfærd ligeligt fordelt mellem ansættelser i offentlige og private organisationer. Det gør, at jeg kan foretage de nødvendige koblinger mellem styring, ledelse, organisering, digitalisering, kommunikation mv., når der skal skabes varige forandringer.

De seneste 3 år har jeg været selvstændig rådgiver og konsulent. Jeg har bl.a. brugt meget af min tid på:

1: VILLUM FONDEN: Jeg er tilknyttet fonden som fast rådgiver i forbindelse med analyser og evalueringer af de projekter, fonden støtter inden for områderne Børn, unge og science og internationale projekter.

2: SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET: Jeg er fast tilknyttet rådgiver på Haderslev Kommune og Syddjurs Kommunes udviklingsprojekter med at indføre faste og selvstyrende teams i ældreplejen. Jeg har også løst opgaver for en række andre kommuner inden for området - bl.a. Viborg, Roskilde, Gladsaxe og Gribskov. Desuden har jeg gennemført en stor analyse for KOMBIT af fremtidens behov for it-understøttelse på ældreområdet.

3: SOCIALOMRÅDET: Jeg er fast tilknyttet opgaven med at genoprette kvaliteten på et botilbud i Haderslev Kommune og designe fremtidens botilbud.

I mit arbejde trækker jeg på erfaringer fra 20 år med konsulentopgaver hos bl.a. Rambøll Management og KLK. Jeg har arbejdet for en række statslige kunder – bl.a. som projektleder på en lang række strategiske analyse-, udviklings- og effektiviseringsprojekter for ministerier og styrelser. Desuden har jeg i kommunalt regi ydet analyse- og omstillingsbistand til mere end 25 danske kommuner over de seneste år – særligt på social- og sundheds-/ældreområdet. 

Fra mine jobs som CEO trækker jeg desuden på erfaringer med at gennemføre effektive turn arounds af to mindre rådgivningsvirksomheder, KLK og efterfølgende Type2dialog. 

Desuden er jeg rundet af mine 10 år som afdelingschef i først TDC og derefter Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning. Begge steder var en af hovedopgaverne at opbygge analyse- og ledelsesinformations-enheder fra bunden, som understøtter den strategiske udvikling af hhv. en privat virksomhed og en politisk ledet organisation. 

Jeg er et enmandsfirma, hvilket gør, at man som kunde ved, hvem der løser opgaven. Samtidig har jeg et bredt netværk af dygtige samarbejdspartnere, der gør at jeg kan inddrage andre og flere ressourcer, når der er brug for det.

bottom of page