top of page

Om mig

billede til mail.jpg

Jeg er uddannet cand. scient. pol. fra Københavns Universitet.

Jeg har gennem 20 år har arbejdet med at udvikle velfærd – enten som chef eller konsulent – og ligeligt fordelt mellem ansættelser i offentlige og private organisationer. Det gør, at jeg kan foretage de nødvendige koblinger mellem styring, ledelse, organisering, digitalisering, kommunikation mv., når der skal skabes varige forandringer og effektiviseringer.


Det betyder også, at jeg kan være med til at skabe sammenhæng, og at jeg kan levere resultater i situationer med høj grad af kompleksitet og stort behov for analysekraft – og at gennemføre handlingsplaner, der virker.


I mit arbejde trækker jeg på erfaringer fra 15 år med konsulentopgaver hos bl.a. Rambøll Management og KLK. Jeg har arbejdet for en række statslige kunder – bl.a. som projektleder på en lang række strategiske analyse-, udviklings- og effektiviseringsprojekter for ministerier og styrelser. Desuden har jeg i kommunalt regi ydet analyse- og omstillingsbistand til mere end 25 danske kommuner over de seneste år – særligt på social- og sundhedsområdet. Endelig bruger jeg meget af min tid som fast rådgiver for VILLUM FONDEN, hvor jeg hjælper med analyser og evalueringer.


Fra mine jobs som CEO trækker jeg desuden på erfaringer med at gennemføre effektive turn arounds af først KLK og efterfølgende Type2dialog. 


Desuden er jeg rundet af mine 10 år i TDC og Københavns Kommune, hvor hovedopgaven var at med at opbygge analyse- og ledelsesinformations-enheder fra bunden, som understøtter den strategiske udvikling af hhv. en privat virksomhed og en politisk ledet organisation. 


Jeg er et enmandsfirma, hvilket gør, at man som kunde ved, hvem der løser opgaven. Samtidig har jeg et bredt netværk af dygtige samarbejdspartnere, der gør at jeg kan inddrage andre og flere ressourcer, når der er brug for det.

Om mig: About
bottom of page